องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563