กิจกรรมต้านทุจริตสร้างจิตสำนึกไม่โกง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

Posted by:

หัวข้อ-ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง ร่วมกิจกรรมต้านทุจริตสร้างจิตสำนึกไม่โกง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

0