กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศรวรมหารราช ณ สระประปาบ้านตาโหมก หมู่ที่ 3

Posted by:

ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศรวรมหารราช ณ สระประปาบ้านตาโหมก หมู่ที่ 3 ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 25 เมษายน 2565

0