เมื่อวันที่18 มีนาคม 2565 ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบึง และพนักงานส่วนตำบลบึง ได้ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เพื่อเสริมสร้างทัศนคติในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

Posted by:

0