ประชุมชี้แจงแนวทางและให้คำปรึกษาในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบึง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและให้คำปรึกษาในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์

0