ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565

Posted by:

วันที่ 14 มกราคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 โดยนายเสมือน สายบุตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงโดยไม่มีการลงมติ

0