ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ( ส.ถ. ๕/๘ )

Posted by:

0