18 ต.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักสงฆ์บ้านระโงนกรอย ม.9 ต.บึง

Posted by:

18 ต.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักสงฆ์บ้านระโงนกรอย ม.9 ต.บึง

0