ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ( ส.ถ. ๕/๘ )

Posted by:

0

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ผ.ถ. ๕/๘)

Posted by:

0

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

Posted by:

0

ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงและชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

Posted by:

0

บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง

Posted by:

0

ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ

Posted by:

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

 

คลิกดูไฟล์….ประกาศปิดป้ายหาเสียง

0

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

Posted by:

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

 

คลิกดูไฟล์….

http://bungsurin.go.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศ-ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา-อบต.บึง.pdf

0