ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ

Posted by:

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

 

คลิกดูไฟล์….ประกาศปิดป้ายหาเสียง

0

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

Posted by:

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

 

คลิกดูไฟล์….

http://bungsurin.go.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศ-ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา-อบต.บึง.pdf

0