โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

Posted by:

โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

ณ อาคารอเนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

0

23 ต.ค.63 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันปิยมหาราช โดยการทำความสะอาด ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชริมถนนสายบ้านเฉนียง-บ้านกันตรง ตำบลบึง

Posted by:

23 ต.ค.63 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันปิยมหาราช โดยการทำความสะอาด ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชริมถนนสายบ้านเฉนียง-บ้านกันตรง ตำบลบึง

0

23 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์

Posted by:

23 ตุลาคม 2563 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอเขวาสินรินทร์

0

21 ต.ค.63 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมอำเภอเขวาสินรินทร์

Posted by:

21 ต.ค.63 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ หอประชุมอำเภอเขวาสินรินทร์

0

18 ต.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักสงฆ์บ้านระโงนกรอย ม.9 ต.บึง

Posted by:

18 ต.ค. 63 กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักสงฆ์บ้านระโงนกรอย ม.9 ต.บึง

0

กิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี เริ่มได้ที่ใจเรา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง ณ บริเวณสระหลวงและศาลาประชาคมบ้านตาโหมก

Posted by:

13 ต.ค. 63 เวลา 10.30 น. อบต.บึง จัดกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี เริ่มได้ที่ใจเรา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง

ณ บริเวณสระหลวงและศาลาประชาคมบ้านตาโหมก ม.3 ต.บึง โดยมีนายอำเภอเขวาสินรินทร์ เป็นประธาน

0

พิธีรับมอบกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบล “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

Posted by:

0
Page 1 of 5 12345