ประกาศ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งฯ

Posted by:

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

 

คลิกดูไฟล์….ประกาศปิดป้ายหาเสียง

0

ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

Posted by:

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

 

คลิกดูไฟล์….

http://bungsurin.go.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศ-ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา-อบต.บึง.pdf

0

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

Posted by:

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

กดลิงค์..เพื่อตอบแบบสอบถาม
https://opdc.csn.cx/

0

ประกาศผลการสรรหาเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

Posted by:

0

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Posted by:

0
Page 1 of 8 12345...»