ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

Posted by:

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง และ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

 

คลิกดูไฟล์….ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา และ นายก อบต.บึง

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึง

0
Page 1 of 2 12