ร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภท โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติก

Posted by:

ร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภท  โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก พลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง

และมาใช้วัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุย่อยสลายได้ง่าย หรือภาชนะใส่อาหารประเภทใช้ซ้ำ

เช่น ปิ่นโต กล่องใส่อาหาร เพื่อช่วยกันบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาด

0
Page 6 of 6 «...23456