โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

Posted by:

โครงการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564

ณ อาคารอเนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

0

ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Posted by:

โหลด ไฟล์ …คลิกที่นี่   CCF_000041

0

กิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี เริ่มได้ที่ใจเรา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง ณ บริเวณสระหลวงและศาลาประชาคมบ้านตาโหมก

Posted by:

13 ต.ค. 63 เวลา 10.30 น. อบต.บึง จัดกิจกรรมจิตอาสา ปณิธานความดี เริ่มได้ที่ใจเรา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง

ณ บริเวณสระหลวงและศาลาประชาคมบ้านตาโหมก ม.3 ต.บึง โดยมีนายอำเภอเขวาสินรินทร์ เป็นประธาน

0

ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

Posted by:

(สอบข้าราชการพลเรือน)

มาแล้ว มาจริง ยิ่งใหญ่จริง!!

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ รวม 5 ตำแหน่ง จำนวน 225 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ จำนวน 150 อัตรา
2.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 30 อัตรา
โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2563 ทางเว็บไซต์ https://dla.thaijobjob.com/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร 0 2241 9000 ต่อ 1203

ลิงค์ประกาศรับสมัครฯ
http://www.dla.go.th/upload/ebook/ebook/2020/10/15721_1.pdf

0

พิธีรับมอบกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบล “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

Posted by:

0

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในการปฎิบัติงาน ประจำปี 2563

Posted by:

โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในการปฏิบัติงาน

วันที่  10   กันยายน  2563

ณ อาคารอเนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลบึง

0

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบึง ร่วมการไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท

Posted by:

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบึง ร่วมการไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท

0
Page 2 of 6 12345...»