ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

Posted by:

0

ประกาศปรับปรุงตำแหน่งและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารท้องถิ่น

Posted by:

0

ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึง ติดตั้งระบบโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Posted by:

0

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึง โดยติดตั้งระบบโคมไฟฟ้าส่องสว่างถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 110 ชุด

Posted by:

0

ประกาศประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

Posted by:

0

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

Posted by:

0
Page 1 of 29 12345...»